Renault Group

İşe Alımda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Politikası

 

DPO kişilerinin listesi

Renault Grubu, kişisel verilerin (buradan itibaren “kişisel veriler”) korunmasına ilişkin mevzuata uygunluğunu sürekli izlemekte ve bu hususu https://group.renault.com/nos-engagements/le-groupe-renault-et-vos-donnees-personnelles/ adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Grup Politikası ‘nda açıklandığı üzere şirket etiğinin merkezine koymaktadır.

Nitekim, Renault Grubu, güven ilişkisi tesisinde kişisel verilerin korunmasının temel öneme sahip olduğuna inanmakta ve, bu çerçevede, işe başvuranların kendisine verdiği kişisel veriler veya işe başvuranların kendisi ile çeşitli şekillerde irtibat kurmaları vasıtasıyla topladığı kişisel veriler üzerinde gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerinde mümkün olan en ileri derecede şeffaflık sağlamak amacını gütmektedir.

İşbu aydınlatma politikasının amacı, işe başvuranların kişisel verilerinin Renault Grubu tarafından işlenmesini düzenleyen şartlar ve sizin kendi kişisel verilerinizi kontrol etmek ve özel hayatınızı korumak için sahip olduğunuz hak ve seçenekler konusunda sizi ayrıntılı şekilde bilgilendirmektir.

İşbu politikada, aşağıdaki konularda bilgiler bulacaksınız:

 • Kişisel verileriniz kimler tarafından işlenir?
 • Hangi kişisel verileri işliyoruz?
 • Kişisel verileriniz ne için kullanılır?
 • Kişisel verileriniz ne kadar süre saklanır?
 • Kişisel verilerinize kimler erişebilir?
 • Haklarınız nelerdir?
 • Kişisel verileriniz nasıl güvenli kılınmaktadır?

 

Özel hayatın korunmasına ilişkin kanunlar ikamet ettiğiniz ülkeye göre değişiklik gösterdiğinden, ülkenizde geçerli olan aydınlatma politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Kişisel verileriniz kimler tarafından işlenir?

Renault Grubu uluslararası bir grup olup:

 • Özellikle araç ve parçaların imalat ve dağıtımını ve ilgili hizmetlerin pazarlamasını gerçekleştirmekle görevli olan, Fransa’da veya Fransa dışında yerleşik farklı tüzel kişilerden oluşmaktadır;
 • Ve ana şirketi, 13/15 quai Gallo 92100 Boulogne-Billancourt adresinde kain Renault SAS’dır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, Renault Grubu şirketlerinin de, veri sorumlusu sıfatıyla sizi ilgilendiren kişisel veriler toplayıp işlemesi gerekebilir.

OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. ’nin verilerin korunmasıyla ilgili yetkilisinin iletişim bilgileri şunlardır: OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. , Hukuk Direktörlüğü  –Veri Koruma Sorumlusu, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Ümraniye/İstanbul ve kvk.or@renault.com.

 

 

Hangi kişisel verileri işliyoruz?

“Kişisel Veriler” ifadesi, doğrudan doğruya olsun (örneğin adınız) dolaylı yoldan olsun (örneğin, kişiye özel bir müşteri/kimlik numarası vasıtasıyla) kimliğinizi ortaya çıkarmaya imkan verecek nitelikte her tür bilgi anlamındadır.

Genel olarak, kişisel verilerinizi işlememizdeki amaçların her biri bakımından gerekli ve uygun olanlar dışında hiçbir kişisel veri toplamamayı taahhüt ediyoruz.

Topladığımız kişisel veriler, sizinle karşılıklı ilişkimize bağlıdır ve aşağıdaki konularda bilgiler içerebilir:

 • Kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz: adınız, soy adınız, posta iletişim bilgileriniz ve elektronik iletişim bilgileriniz;
 • Özgeçmişiniz: iş tecrübeniz, eğitim durumunuz, bildiğiniz diller ve özgeçmişinizde belirtilen bütün diğer ilgili bilgiler;
 • Kişisel ve/veya mesleki durumunuza ilişkin olup işe alım sürecinde bize verebileceğiniz bilgiler.

Özgeçmişinizin iletilmesi ve sizi ilgilendiren iş teklifine ilişkin formun doldurulması, iş başvurunuzun incelenmesi için gereklidir. Formda bulunan (*) işaretli yerlerin doldurulması zorunludur. (*) işareti bulunmayan yerlerin doldurulması isteğe bağlıdır ve bunların boş bırakılmasının iş başvurunuzun değerlendirilmesinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Kişisel verilerinizin hatasız olduğundan emin olmak maksadıyla özgeçmişinizi veya işe başvuran profilinizi ne zaman isterseniz güncelleyebilirsiniz.

İşe başvuranlar arasında seçim yapılması ve işe alım sürecinin yürütülmesi çerçevesinde gerekli olan mülakatlar esnasında muhtemelen sizden başka kişisel nitelikte bilgiler de elde edeceğiz. Bu bilgiler doğrudan doğruya sizden alınabileceği gibi, bir iş başvurusu çerçevesinde sizinle irtibata geçmiş olan personel bulma firmalarından veya referans kontrolü halinde bize referans olarak bildirmiş olduğunuz kişilerden de alınabilir.

İş uyarı/ilanı sistemine üyelik:

Bir iş uyarı/ilanı sistemine üye olmanız halinde, belirtmiş olduğunuz iş kolunda ilan edilmiş olan son iş imkanlarından elektronik posta yoluyla haberdar edilmeniz maksadıyla adınız, soy adınız ve elektronik posta adresiniz alınacaktır.

Artık bu tür mesajlar almak istememeniz halinde, size gelecek bütün iş uyarı/ilanı elektronik posta mesajlarında bulunan üyelikten ayrılma bağlantısını tıklayabilirsiniz.

Başka bilgilere bağlantı

Ayrıca, Internet sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, çerezler vasıtasıyla IP adresiniz, göz atma ayarlarınız başta olmak üzere teknik bilgilerinizi de toplayabiliriz.

Daha fazla bilgi için, çerez politikamıza https://www.renaultgroup.com/en/cookies/ bakmanızı tavsiye ederiz.

 

Kişisel verileriniz ne için kullanılır ?

Verilerinizin hangi bağlamda toplandığı, onları hangi amaçlarla işlediğimiz ve ne kadar süre sakladığımız konusunda size izahlarda bulunuyoruz.

 

Kişisel verilerin hangi bağlamda toplandığı

Kişisel verilerinizi:

 • Bir iş teklifine cevaben Internet sitelerimizden birine doğrudan doğruya yapılmış bir iş başvurusu vasıtasıyla;
 • Kendiliğinden yapılmış bir iş başvurusu vasıtasıyla;
 • Profiliniz ilgimizi çektiği için

topluyoruz.

Profiliniz ilgimizi çektiği için kişisel verilerinizi topladığımız durumlarda, bizimle çalışan personel bulma firmaları doğrudan doğruya sizinle irtibata geçebilir.

 

Kişisel verilerin hangi amaçlarla  işlendiği

İlişkilerimiz çerçevesinde ve kişisel verilerinizin hangi bağlamda toplandığına bağlı olarak, verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanmamız gerekebilmektedir:

 

Amaç

Yasal dayanak

·         Bir iş teklifine cevaben veya kendiliğinizden yaptığınız iş başvurusunun yönetimi için.

·         Çevrimiçi (online) hesabınızı oluşturmanıza imkan vermek için.

·         İşe başvuran alanınızı yönetmenize imkan vermek için.

·         İş başvurusu dosyanızı yönetmek için (icabında mülakatlar, kişilik testleri, dil testleri… vasıtasıyla).

Bu veri işleme faaliyetinin gerekçesi sözleşme-öncesi tedbirlerin ifasıdır.

·         Sizi, sizin onayınızla, profilinize uygun yeni iş imkanlarından haberdar etmek.

·         İş uyarısı/ilanı sistemine üyeliğinizi yönetmek.

Bu veri işleme faaliyetinin gerekçesi, sizin önceden alınmış onayınızdır.

 

Kişisel verileriniz ne kadar süre saklanır?

Mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizi, amaçlanan hedefe ulaşılması, sizin ihtiyaçlarınıza cevap verilmesi veya bizim yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin gerektirdiği sürenin ötesinde saklamamayı taahhüt ediyoruz.

RENAULT Kariyer vasıtasıyla ve sizin işe başvuran hesabınız vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, hesabınızın oluşturulduğu tarihten 7 ay sonra silinecek, sizin ön onayınız olması  şartıyla, ilave olarak 24 ay daha saklanabileceklerdir.

Kişisel verileriniz, artık onları kullanmaya ihtiyacımız kalmadığında, sistemlerimizden ve kayıtlarımızdan silinecek veya kimliğinizin ortaya çıkarılması imkansız hale gelecek şekilde anonimleştirilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizden bazılarını, herhangi davaya cevap verebilecek durumda olmak maksadıyla, ilgili kanunun öngördüğü zamanaşımı süresi boyunca arşivde saklamamız gerekebilir.

 

Kişisel verilerinize kimler erişebilir ?

Renault Grubu bünyesinde sadece işleri ve görevleri gereği bunun için usulünce yetkilendirilmiş olan kişilerin kişisel verilerinizi işlemesine izin verileceğini size garanti ediyoruz.

Bu çerçevede, merkezi veri tabanına erişim, kati bir şekilde, Fransa’da veya uluslararası olarak RENAULT Grubu’nun şirketleri dahilinde işe almadan sorumlu olan birimlere ve/veya çalışanlara açıktır. Ayrıca, işe başvurmanıza vesile olan iş teklifini veren Yönetici’ye de verileriniz iletilebilecektir.

RENAULT, hizmetlerinin ifası için gerektiği ölçüde personel bulma firmalarından yararlanabilir.

 

Kişisel verilerinizin tümünün veya bir kısmının işlenmesinde, özellikle

- Veri tabanlarımızın, Internet sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın barındırılması, kullanılması/işletilmesi veya bakımı;

- Belgeleme/kimlik doğrulama hizmetlerinin sağlanması

maksadıyla bizim talimatlarımız doğrultusunda ve sadece bizim hesabımıza alt yüklenici olarak hareket eden bazı güvenilir üçüncü şahıs firmalardan da yararlanıyoruz.

Bu veri paylaşımlarının tümü için, sadece güvenilir işletmelerle çalışmaya ve bu ilişkileri güvenli kılacak tedbirleri almaya (sözleşmeler, denetimler, teminatlar ve güvenlik testleri vb.…) özen gösteriyoruz.

Ayrıca, sosyal ağlara giriş verilerinizi kullanma imkanına sahip olmamızı size teklif edebiliriz. Böyle bir durumda, profil bilgilerinizi bizimle paylaşacağınıza dikkatinizi çekeriz. Hangi kişisel verilerin paylaşılacağı, sosyal ağın platformunun konfigürasyonuna bağlıdır. Bu sosyal ağların kendi  gizlilik politikalarını uyguladıklarına dikkatinizi çekeriz.

Son olarak, her tür yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek (örneğin, bir araç denemesi sonrasında trafik kuralı ihlalinin tahsili) veya idari veya adli mercilerin kararlarına uymak için kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara iletmemiz gerekebilir.

 

Kişisel verileriniz nasıl güvenli kılınmaktadır ?

Kişisel verileriniz güvenli kılınmış sunucularda saklanır. Son teknolojiyi kullanan uygun güvenlik ve veri koruma tedbirleri alıyoruz ve alt yüklenici ve ortaklarımızdan da bu tür tedbirler almalarını talep ediyoruz.

Bir kişisel verinin kullanımında bu kişisel verinin aktarılmasının söz konusu olması halinde, aktarmanın, yeterli bir koruma, güvenlik ve gizlilik düzeyini temin eden uygun koşullara tabi olarak gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Dijital hesap oluşturulması çerçevesinde, güvenlik standartlarımıza uygun bir şifrenin girilmesi zorunludur ve gizlilik politikamızın gerekleri arasındadır. Şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdur.

Mümkün olduğu ölçüde, verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dahilinde işlenecektir. Bununla birlikte, bazı hizmet tedarikçilerimiz veya onların alt yüklenicileri AEA dışında kain olduklarından, kişisel verileriniz bu ülkelerde işlenmektedir. Bu ülkelerden bazılarının kişisel verileri koruma mevzuatı Avrupa Birliği’ninkinden farklı olabilir. Böyle durumlarda, veri aktarımının ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesine özellikle dikkat ediyoruz ve özel hayatınızın ve temel haklarınızın korunması hususunda Avrupa Birliği’nin sağladığına eşdeğer bir düzey sağlayan teminatları devreye sokuyoruz (özellikle Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddeleri’nin kullanılması vasıtasıyla). “Haklarınız Nelerdir?” başlığında yer alan adrese talepte bulunmanız halinde, bu aktarmalar konusunda size daha fazla bilgi verebiliriz (Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddeleri dahil olmak üzere).

 

Haklarınız Nelerdir ?

Hangi haklara sahipsiniz ?

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Mevzuat gereği çeşitli haklara sahipsiniz.

Özel bir durumunuz olduğuna ilişkin gerekçeleri kanıtlamanız şartıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına ve mevzuatta öngörülen bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine sınırlama getirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bizden mesaj/bilgi almaya itiraz etme hakkına sahipsiniz: herhangi bir anda, bizim iş tekliflerimize ilişkin mesajlarımızı artık almamayı talep edebilirsiniz. Bu hakkı, özellikle, her elektronik posta mesajında yer alan üyelikten ayrılma bağlantısı vasıtasıyla kullanabilirsiniz.

Sizden onay almış olduğumuz kişisel veri toplama amaçları için onayınızı herhangi bir anda geri alma hakkına sahipsiniz.

Bilgi edinme hakkı: kişisel verilerinizi ne şekilde kullandığımız ve haklarınız konusunda açık, şeffaf ve anlaşılabilir bilgi edinme hakkına sahipsiniz. İşbu politika bunun bir örneğidir.

Kişisel verilerinize erişim hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi elde etme (özellikle hangi verilerin kullanıldığı, verilerin hangi amaçla kullanıldığı vb.… hakkında) ve kişisel verilerin suretini elde etme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı: Kişisel verilerinizi sürekli güncellemek konusundaki gayretlerimize rağmen kişisel verilerinizde hata veya eksik olması halinde, verilerinizi düzelttirme hakkına sahipsiniz. Bu, bize, sizinle ilgili olarak güncel verilere sahip olma yükümlüğümüzü yerine getirme imkanı sağlayacaktır.

Verilerinizin taşınabilir olması hakkı; yani, belli şartlarda, vermiş olduğunuz kişisel verileri, yaygın olarak kullanılan yapılandırılmış/biçimlendirilmiş bir bilgisayar formatında alma ve, şayet teknik olarak mümkünse, bir üçüncü şahsa iletilmesi hakkı.

Silme hakkı (veya unutulma hakkı): Verilerinizi sildirme veya ortadan kaldırma hakkına sahipsiniz. Bu hak, bizim sözleşme yükümlülüklerimizden (yürürlükteki sözleşme) veya yasal yükümlülüklerimizden (özellikle dava açılmasını önlemek) dolayı sınırlı olabilir.

Bu haklar nasıl kullanılır ?

İletişim bilgilerinizi kullanıcı hesabınızdan doğrudan doğruya güncelleyebilirsiniz.

Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, bize herhangi bir anda talebinizi iletebilirsiniz:

 • Posta ile gönderi için şu adresi kullanınız: OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. , Hukuk Direktörlüğü – Veri Koruma Sorumlusu , Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Ümraniye/İstanbul
 • Elektronik posta ile gönderi için şu adresi kullanınız: or@renault.com.

Kimliğinizi tespit edemediğimiz hallerde, sizden bazı bilgiler veya belgeler (kimlik belgesi) istememiz mümkündür.

Son olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda ülkenizin Yetkili Denetim Kurumu’na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Sorunu birlikte çözmeyi denememize imkan tanımak için, şikayette bulunmadan önce bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

 

Kişisel verilerinizin korunması hakkında bilgilerin değiştirilmesi

Zaman zaman işbu bilgilendirme metnini değiştirmemiz gerekebilir. Buna ihtiyaç duyulması veya bunun zorunlu olması halinde, sizi bundan haberdar edeceğiz ve/veya onayınızı isteyeceğiz. Dolayısıyla, işbu bilgilendirme metninin son halinden haberdar olmak için, her ziyaretinizde işbu bilgilendirme metnine bakmanızı tavsiye ederiz.

Son versiyon: 11 Mayıs 2021

 

 

Ülkelere göre DPO kişileri

France: dpo.talent@renault.com

Romania: dpo.romania@renault.com

Turkey:  kvk.or@renault.com.

India - RIPL:  dpo.ripl@renault.com

India – RNTBCI: dpo@rntbci.com

Dilinizi seçin